Bácsfeketehegyen 1869 óta működik könyvtár. Az 1866-ban alakított Olvasókörből nőtte ki magát, ifj. Kozma Lajos református lelkésznek köszönhetően, s 2009. június 13-án az ő tiszteletére felvette könyvtárunk a Kozma Lajos nevet. 1905-től, a vallás- és közoktatási miniszter rendeletére megkezdődött a népiskolai ifjúsági könyvtárak szervezése is. A feketicsi magyar iskolában 1908-ban szervezték meg az iskolai könyvtárat Bartha Gábor tanító vezetésével, és hetvenkét olyan könyvvel, amelyek a református felekezeti iskolák szelleméhez legjobban illettek.
1961 óta a közművelődési könyvtár a művelődési egyesülettel egy épületben működik. Könyvbemutatók, ismeretterjesztő előadások, irodalmi estek, gyermekfoglalkozások, kiállítások színhelye is egyben. Mai formájában 1976 óta áll fenn, ekkor vonták össze a község területén működő három könyvtárat. Azóta egységes intézményként működik. A szocialista években Népkönyvtár néven volt számon tartva.
Törzskönyvtárunk a szabadkai Városi könyvtár. 2017 óta társalapítónk a Magyar Nemzeti Tanács. Együttműködünk a művelődési egyesülettel, a helyi civil szervezetekkel, az óvodával, az iskolával és a református egyházzal is.
Magyar és szerb nyelvű könyveink szabadpolcos elrendezésben állnak az olvasók rendelkezésére. A könyvállomány 10000 darabra tehető.


Igazgató: Nagy Erzsébet (kishegyesikonyvtar@gmail.com)